Disclaimer voor www.meetingroomsamsterdam.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.meetingroomsamsterdam.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Meeting Rooms Amsterdam. In deze disclaimer informeren wij u over de voorwaarden waaronder wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt, gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken conform de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meeting Rooms Amsterdam is het niet toegestaan tekst, foto’s of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Meeting Rooms Amsterdam.

Geen garantie op juistheid

Wij streven ernaar om de prijzen op onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Echter, fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, geven geen recht op het claimen of veronderstellen van een contract of overeenkomst met Meeting Rooms Amsterdam.

Meeting Rooms Amsterdam streeft naar een zo actueel mogelijke website. Ondanks onze inspanningen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledige of onjuiste informatie op deze website.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen zonder enige voorafgaande mededeling te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen. Meeting Rooms Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina van www.meetingroomsamsterdam.nl.