Bij Meeting Rooms Amsterdam hechten we veel waarde aan de privacy van onze websitegebruikers. Om ervoor te zorgen dat uw privacy goed wordt beschermd, hanteren we een aantal belangrijke principes.

Informatieverstrekking – We streven ernaar om u zo volledig mogelijk te informeren over hoe en waarom we persoonsgegevens verwerken. Dit doen we via deze privacyverklaring.
Beperkte gegevensverzameling – We zorgen ervoor dat we alleen de persoonsgegevens verzamelen die echt nodig zijn voor het goed functioneren van de website en de diensten die u gebruikt.
Uw gegevens blijven bij ons – We delen uw persoonsgegevens niet met andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door u gebruikte diensten of wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen.
Beveiliging – We treffen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. We eisen ook dat partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken, deze beveiligingsmaatregelen naleven.
Respecteren van uw wettelijke rechten – U heeft verschillende rechten op basis van de wet. In deze privacyverklaring informeren wij u over deze rechten.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe we deze principes in de praktijk brengen en hoe we uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, afhankelijk van de diensten die wij via onze website aanbieden:

Beheer van uw account en profiel: Indien u ervoor kiest om een account aan te maken, vragen wij bepaalde gegevens zoals uw e-mailadres, zelfgekozen wachtwoord, NAW-gegevens, geslacht en geboortedatum. Deze gegevens stellen u in staat om specifieke diensten op onze website te gebruiken. Door een account aan te maken, hoeft u deze gegevens niet telkens opnieuw in te vullen.

Afspraak maken: Als u zich via onze website bij ons inschrijft of een afspraak maakt, gebruiken we de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of de afspraakservice alleen voor het beheer van uw inschrijving en het maken van een afspraak.
Contactformulier: Als u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen door het invullen van het contactformulier. We vragen u om uw naam, contactgegevens en een beschrijving van uw vraag. Deze gegevens worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden en onze dienstverlening te verbeteren.
Nieuwsbrief: Als u ons toestemming geeft om een nieuwsbrief te sturen, gebruiken we uw naam en e-mailadres om de nieuwsbrief naar u te verzenden. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken, bijvoorbeeld door op de uitschrijflink te klikken die onderaan elke commerciële e-mail staat.
Verbetering van onze dienstverlening: We kunnen uw gegevens gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. Dit doen we echter alleen als u de gegevens met dat doel heeft verstrekt of als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld uw feedback die u via een klachtenformulier aan ons heeft verstrekt of de toestemming die u heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan hierboven vermeld, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit wettelijk mogen of moeten doen.

Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van wettelijke grondslagen. Voor de hierboven genoemde doeleinden gebruiken wij de volgende grondslagen:

Uitvoering van de overeenkomst: Voor doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van onze diensten, bijvoorbeeld het maken van een afspraak.(Expliciete) toestemming: Voor doeleinden die gericht zijn op het verlenen van toegang tot en het gebruik van de functionaliteiten van onze website, het plaatsen van cookies en het versturen van onze nieuwsbrief.
Gerechtvaardigd belang: In bepaalde gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we cookies gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren, zonder dat dit een aanzienlijke invloed heeft op uw persoonlijke levenssfeer.

Welke persoonsgegevens hebben we nodig?

Door het gebruik van de website en de beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. We bewaren en gebruiken alleen persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt of waarvan het bij het verstrekken duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunnen we via de website de volgende gegevens verzamelen:

  • Uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Klik- en bezoekgedrag
  • Apparaatgegevens / (gepseudonimiseerd) IP-adres

We gebruiken deze gegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en waarvoor we een wettelijke grondslag hebben.

Verstrekking aan derden
We verstrekken uw gegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij deze direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij dit wettelijk verplicht is. De partijen die mogelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn:

  • Hostingpartijen en onze softwareleveranciers.
  • Betaaldienstverleners en bezorgdiensten.

Beveiliging
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of op de website, tenzij er een wettelijke verplichting is die verwijdering van de persoonsgegevens verbiedt.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u daarom aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruikmaakt.

Het delen van uw gegevens met derden
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt, tenzij deze rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij dit wettelijk verplicht is. De partijen die mogelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn onder andere:

Cookies
Op deze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Ze helpen ook om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al geïnformeerd over deze cookies en uw toestemming gevraagd om ze te plaatsen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van permanente cookies kunnen we u herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. Hierdoor kunnen we de website speciaal aanpassen aan uw voorkeuren. Ook als u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, kunnen we dit onthouden via een cookie. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen, wat tijd bespaart en zorgt voor een prettiger gebruik van onze website. U kunt permanente cookies verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van sessie cookies kunnen we zien welke delen van de website u tijdens uw bezoek hebt bekeken. Op basis van dit surfgedrag kunnen we onze dienstverlening zoveel mogelijk aanpassen aan de voorkeuren van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Gebruik van analytische cookies
We houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt altijd volledig geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Voor het bijhouden van statistieken kunnen we gebruikmaken van de volgende toepassingen.

Google Analytics
Indien we de tool Google Analytics hebben geactiveerd, worden er cookies geplaatst via onze website door het Amerikaanse bedrijf Google als onderdeel van de Analytics-dienst. We gebruiken deze dienst om het gebruik van de website te volgen en rapportages te ontvangen over hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben deze tool privacyvriendelijk geconfigureerd. We hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, we laten de IP-adressen pseudonimiseren en we hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.

De door Google verzamelde informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de Privacy Shield-principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit zorgt voor een passend beschermingsniveau bij de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Inzage, wijziging en verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meeting Rooms Amsterdam. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de onderstaande contactgegevens. We zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek. Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we kunnen controleren dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Autoriteit persoonsgegevens
We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u gevestigd bent. In Nederland is de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we voldoen aan dit privacybeleid. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

CONTACT
Meeting Rooms Amsterdam
Geldersekade 67
1011 EK Amsterdam
+31 6 – 44 27 04 71
support@meetingroomsamsterdam.nl